Δράσεις

북해의 별 다운로드

Δράσεις

 

Κάθε χρόνο στο σχολείο σχεδιάζονται και υλοποιούνται διάφορες δράσεις με ενεργή συμμετοχή των μαθητών latest version of Google Earth.

Οι δράσεις μπορούν να αφορούν σε θέματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας ή σταδιοδρομίας Krno Cruseide.