Σ.Ε.Π

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Γ’ Γυμνασίου
Καθηγήτρια: Επιτροπάκη Κατερίνα

Υλικό Μαθήματος:

Hangouts download. Παρουσίαση powerpoint." href="http://gym-kalam.chi.sch.gr/wp-content/uploads/2011/11/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ.ppt">Επαγγέλματα που σχετίζονται με την ασφαλή οδήγηση Phil Font. Παρουσίαση powerpoint.

Κήπος και επαγγέλματα onenote 2016 다운로드. Παρουσίαση powerpoint.